MtK Satellite Vol. 1 "Akio Niisato + Kengo Kito"

Period: April 22 - May 21, 2023

Location: MtK Satellite

Participating artist: Akio Niisato